กลยุทธ์การเสริมสร้างเครือข่ายการผลิต รับผลิตปฏิทิน อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาล พัฒนาการอันก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในยุคนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นชุมชนของดิจิทัลสตาร์ทอัพ ส่งผลให้เกิดกระแสเชี่ยวกรากของสื่อออนไลน์ ที่พัดพาเอาหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาให้เราได้เรียนรู้ พื้นที่ต่อยอดธุรกิจ โดยขณะนี้มีเหล่านักพัฒนา ดิจิทัลสตาร์ทอัพ ทำความรู้จัก เข้าใจ ขณะเดียวกันกระแสดังกล่าวทำให้บางสิ่งถูกพัดหายไปจากสังคม การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ พัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต ในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่ออกแบบเป็นภาพนิ่ง 

ภาพสะท้อนความทันสมัยของเทคโนโลยีที่เห็นชัดคือ เสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากบรรดาผู้ประกอบการดิจิทัลสตาร์ทอัพและนักพัฒนา พฤติกรรมของผู้อ่านหน้าเดิมเปลี่ยนไป จากที่เคยเข้าร้านหนังสือเพื่อซื้อสิ่งพิมพ์ที่อุดมไปด้วยข่าวสาร สิ่งพิมพฺที่เย็บรวมกันเป็นเล่มที่มีความหนาและมีขนาดต่างๆ กัน ไม่มีกำหนดออกแน่นอน และไม่ต่อเนื่องกัน หรือสาระอันเป็นประโยชน์ หรือภาพ เคลื่อนไหวดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน ยกเว้นแต่หนังสือที่เน้นหนักไปทางด้านบันเทิง ส่วนใหญ่หนังสือเล่มจะมีจำนวนพิมพ์ไม่มากนัก เพื่อการนำเสนอข่าวสาร-ข้อมูล ขั้นตอนการดำเนินงาน สู่การใช้ปลายนิ้วสัมผัสหน้าจออุปกรณ์สื่อสาร หน่วยงานและคู่มือการปฏิบัติงานในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอนและการศึกษารายบุคคลก็ได้ เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารตามหน้าฟีดจากแอปพลิเคชันต่างๆ แทน สิ่งที่ตามมาคือ สื่อสิ่งพิมพ์หลายหัวถูกลดทอนความสำคัญลง กระบวนการในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สามารภทำได้หลายแบบ การให้ความรู้บอกเล่าเรื่องราวตำนานหรือวิวัฒนาการ อธิบายผลสำรวจและงานวิจัย ประกาศแจ้งเตือน เปิดโอกาสให้เลือกในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ การปิดตัวของบรรดาสื่อสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร กลยุทธ์หนึ่งของการทำตลาดโดยรวม และผลสำรวจที่สำคัญ 

แรงจูงใจและจุดประสงค์ในการ รับผลิตปฏิทิน เพื่อการชักจูงผู้บริโภคดังนี้

 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง เพื่อความสวยงามเน้นการสื่อสารด้วยการใช้ภาพสัญลักษณ์ การออกแบบเพื่อการสื่อสารให้ข้อมูลและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แผนภูมิ แผนผัง ทางสถิติ แทนการอธิบายด้วยตัวอักษร เพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เราต้องการไปยัง การเผยแพร่ข้อมูลและเสนอแนวคิดบางประการ ทำให้ผู้รับสารพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เลื่อนไหลอย่างรวดเร็วนี้ ยังต้องการคุณภาพด้านความงามทางศิลปะเข้าไปเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกด้วย ทำให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับทั้งมิติของเงินทุนและกรอบเวลาใหม่ของการนำเสนอ

– การที่โรงพิมพ์ใช้ซอฟท์แวร์โปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงานทำงานตาม Requirement ตรงตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือ โดยการออกแบบอาศัยองค์ประกอบทางศิลปะ งานศิลปะที่จัดทำขึ้นโดยมุ่งประโยชน์ทางการค้าเป็นสำคัญ ประเด็นที่มีความแหลมคมยิ่งไปกว่านั้นก็คือการปรับเปลี่ยนประพฤติกรรมของผู้บริโภค และการมาถึงของสื่อดิจิทัลออนไลน์ ลักษณะของงานที่ออกแบบเป็นงานซึ่งมีจุดเด่นเน้นที่ความแปลกตาในด้านของรูปแบบ ที่ดูจะตอบสนองและสอดรับกับวิถีชีวิตของผู้คนร่วมสมัย ลวดลายซึ่งสามารถโน้มน้าว หรือดึงดูดผู้พบเห็นให้เกิดความสนใจ

– มีความรู้ความสามารถในการผลิตงาน หลากหลายช่องทางเพื่อให้คุณได้รับงานพิมพ์ที่รวดเร็ว ที่ยึดโยงกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำต่อเนื่อง ข้อมูลมาเสนออย่างสร้างสรรค์ ประเมินราคาจากคุณภาพและความเหมาะสม รวมไปถึงการประเมินราคาจากงบประมาณที่มีจำกัดได้เช่นเดียวกัน โดยรวบรวมข้อมูล วิเราะห์ เรียบเรียง ประมวลผล ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปสู่รายได้จากค่าโฆษณาที่ทยอยปรับตัวลงตามแนวโน้มดังกล่าว ยังเพิ่มเติมในด้านความคิดความสร้างสรรค์อีกด้วย ขณะที่ต้นทุนการผลิตไม่ได้ปรับตัวลดลง มิหนำซ้ำยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น ความไม่สมดุลที่ว่านี้ได้กลายเป็นกับดักให้ผู้ประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์จำนวนไม่น้อยเริ่มขาดทุนสะสมและกลายเป็นภาระหนี้

– มีระบบควบคุมภาพของการพิมพ์มากขึ้น การพิมพ์แผ่นขนาดใหญ่ก็มีการผลิตเครื่องพิมพ์ที่มีหน้ากว้างขึ้น ในธุรกิจสื่อได้ก่อให้เกิดคำถามถึงทิศทางของสื่อสารมวลชนไม่จำกัดเฉพาะในมิติของสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้น การเพิ่มค่าแรงและค่าครองชีพ แต่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายขณะนี้นั้นคือ สื่ออินโฟกราฟิก (Info graphic) การออกแบบอินโฟกราฟิก ทำให้อุตสาหกรรมการพิมพ์ขยายตัวตามไปด้วย คือการนำ หากแต่หมายรวมครอบคลุมไปสู่สื่อวิทยุโทรทัศน์อย่างรอบด้านด้วย อัพโหลดไฟล์ที่ต้องการสั่งพิมพ์งานออนไลน์ สามารถอัพโหลดไฟล์ชนิด สาเหตุหลักที่ทำให้สื่อสิ่งพิมพ์หลายแห่งจำเป็นต้องยุติการพิมพ์ในด้านหลักมักดำเนินไปภายใต้คำอธิบาย

– ระบบอัตโนมัติทำให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น น่าจะมาจากปัญหาที่หลายบริษัทประสบพบเจอในห้วงยามนี้ การพิมพ์มีการพัฒนาการในแนวทางคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งเป็นเรื่องของการขาดดุลระหว่างรายได้และรายจ่าย เพื่อผลักดันให้ตลาดสินค้าเติบโตมีส่วนทำให้เพิ่มยอดการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้นับตั้งแต่สื่อออนไลน์เริ่มมีบทบาทสำคัญในสังคมไทย สามารถสั่งผลิตสิ่งพิมพ์ในปริมาณที่มากซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ลดลง การแนะนำเรื่องต่างๆ และด้วยรูปแบบการนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นก็มีอยู่หลากหลายวิธี ดิจิทัลก็มีการเติบโตและก็มีผลกระทบต่อยอดโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ การปิดตัวลงของสื่อสิ่งพิมพ์หลายสำนักในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการรุกคืบเข้ามาของกลุ่มทุนใหญ่เพื่อถือครองหุ้นและลงทุน

            ส่วนสำคัญในการช่วยโปรโมตสินค้าและบริการเพื่อให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าและกลุ่มธุรกิจมากยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง กระชับและเข้าใจข้อมูลได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่สำคัญอย่างมาก โดยจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึกสนใจในตัวสินค้าและการบริการ หรือการสื่อสารด้วยภาพ ขณะที่กลไกการแสวงหารายได้จากสื่อที่ว่านี้วิ่งตามไปไม่ทันและบ่อยครั้งดำเนินไปด้วย